Sau khi bán DXG, quỹ KIM bán HBC và không còn là cổ đông lớn

Quỹ KIM (Hàn Quốc) vừa bán 607.300 cổ phiếu HBC của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Giao dịch khiến KIM không còn là cổ đông lớn của HBC, tỷ lệ sở hữu hiện tại ở mức 4,85%. Như vậy, KIM làm cổ đông lớn của HBC được hơn 4 tháng, kể từ 30/9/2019.

Quỹ KIM (Hàn Quốc) vừa bán 607.300 cổ phiếu HBC của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Giao dịch khiến KIM không còn là cổ đông lớn của HBC, tỷ lệ sở hữu hiện tại ở mức 4,85%.

Như vậy, KIM làm cổ đông lớn của HBC được hơn 4 tháng, kể từ 30/9/2019. Thời điểm đó, cổ phiếu HBC có giá khoảng 14.600 đồng/cp. Hiện tại, thị giá khoảng 11.000 đồng/cp, tức giảm 25%.

Gần đây, KIM liên tục thực hiện các giao dịch nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư nhóm bất động sản, xây dựng. Cùng với giao dịch của HBC, quỹ KIM cũng đã bán ra 2 triệu cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh và không còn là cổ đông lớn.

Ngược lại, quỹ này đã mua thêm 300.000 cổ phiếu AGG của công ty An Gia, gia tăng sở hữu lên 7,07%. Ngoài ra, quỹ cũng nhận chuyển nhượng 99% cổ phần công ty quản lý quỹ Hùng Việt.

Nguồn: https://ndh.vn/co-phieu/sau-khi-ban-dxg-quy-kim-ban-hbc-va-khong-con-la-co-dong-lon-1263164.html