top

★ Chi Phí Chuyển Nhượng Đăng Ký Bảo Hộ Logo Thương Hiệu Mỹ Phẩm - Xem 35,343

Mỹ phẩm luôn là lĩnh vực mang tính cạnh tranh. Đó là lí do doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ logo thương hiệu mỹ phẩm. Nhận chuyển nhượng đơn đăng ký logo nhãn hiệu cũng là một các doanh nghiệp đăng ký chủ sở hữu doanh nghiệp kinh doanh [...]


★ Quy Định Về Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Đối Với Nhãn Hiệu Son - Xem 36,036

Mỹ phẩm nói chung và sản phẩm son môi nói riêng hiện đã và đang là lĩnh vực kinh doanh đầy tiềm năng và cả tính cạnh tranh. Thông thường người tiêu dùng sẽ lựa chọn các sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng. Tuy vậy một hiện tượng [...]